Pedagogisk utvecklare

Jag heter Johanna Egelin och är biträdande rektor på Norrtälje Förskolor. Jag arbetar även som pedagogisk utvecklare och handledare på våra tre förskolor. 

Syftet med mitt arbete som pedagogisk utvecklare och handledare är att bidra till att kvalitetssäkra Norrtälje Förskolors utbildning och undervisning, att tillsammans med pedagogerna främja alla barns utveckling och lärande samt livslånga lust att lära.

Jag arbetar med jämna mellanrum i barngrupp tillsammans med pedagogerna och ni kan därför träffa på mig ute på avdelningarna.