Sjukdomspolicy

 

Dessa riktlinjer är för att slippa epidemier på förskolan, de är gemensamt framtagna av förskolornas föräldrar och personal.

 

  • Förkyld, feber eller att barnet inte orkar delta i förskolans aktiviteter. En feberfri dag ska ha gått innan barnet kommer tillbaka. Tänk på att barnet ska vara piggt och som vanligt igen innan återgång till förskolan.

 

  • Magsjuka med kräkningar eller diarré. 48 timmar ska ha gått efter sista symptom innan barnet kommer tillbaka. Även eventuella syskon ska stanna hemma. Barnet ska vara piggt och som vanligt igen innan återgång till förskolan.

 

  • Svinkoppor är en mycket smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier. Barnet ska vara hemma till såren ser helt torra ut.

 

  • Vattkoppor smittar 1-2 dagar innan kopporna kommer och till sista blåsan har fått en skorpa. Barnet åter när sista koppan torkat in och barnet orkar delta i förskolans aktiviteter.

 

  • Scharlakansfeber/smultrontunga Barnet bör vara hemma en vecka under penicillinbehandlingen.

 

  • Höstblåsor är en virusinfektion som kan ge blåsor i mun, kinder, på läpparna, tunga och gom. Barnet kan ha svårt att äta och kan få feber. Tillbaka till förskolan när barnet kan äta som vanligt och är piggt.

 

  • Huvudlöss Inga gnetter(=ägg) får finnas kvar. Obs! Glöm inte andra behandlingen, om läkemedlet kräver det.

 

  • Springmask Barnet kan komma åter när behandling påbörjats.

 

  • Ögoninflammation Barnet ska vara hemma så länge symtomen finns.

 

Barnets allmäntillstånd avgör om de orkar vara på förskolan. Barnet ska orka delta i de aktiviteter som erbjuds.