Sjukdomspolicy

Infektioner hos barn i förskolan

Små barn är ofta sjuka. Upp till fyra års ålder har barnet i genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. Infektionerna gör att barnen bygger upp sitt immunförsvar. Det går inte helt undvika att infektioner sprids i småbarnsgrupper, men de går att begränsa.

Som förälder måste du vara beredd på att vara hemma med ditt barn flera gånger varje termin för att låta infektionerna läka ut och för att minska risken att de sprids till andra barn.

Hur barnet orkar med aktiviteterna på förskolan är avgörande för om ditt barn kan vara på förskolan. Om ditt barn är tröttare än vanligt, inte äter eller sover eller på något annat sätt visar att hen inte orkar med aktiviteterna på förskolan, då kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. 

I hemmet kanske du inte alltid märker att barnet är påverkat av en infektion, men på förskolan med olika aktiviteter bland andra barn och vuxna märker personalen om barnet inte orkar delta som vanligt.

De som arbetar på förskolan är vana att se hur ditt barn fungerar på förskolan och därför är det viktigt att du som förälder litar på förskolepersonalens bedömning även om du själv tycker att barnet verkar piggt när ni är hemma.

Förskolan har hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Förskolan behöver också er hjälp för att klara av detta. Stanna hemma vid sjukdom och se till att barnet är helt friskt vid återgång till förskolan. På så sätt hjälps vi åt att stoppa smittspridningar.

 

När ska barnet stanna hemma?

Feber: Stanna hemma tills ditt barn har varit feberfritt i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel.

Trötthet: Stanna hemma när barnet är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. Till exempel om barnet inte har kunnat sova på grund av hosta.

Diarré eller kräkning: Stanna hemma tills barnet kan äta normalt och det har gått 48 timmar sedan barnet senast kräktes eller hade diarré. Vi rekommenderar även att syskon stannar hemma för att undvika smittspridning på förskolan. 

Svinkoppor: Stanna hemma tills såren har torkat.

Vattkoppor: Stanna hemma tills sista skorpan torkat.

Scharlakansfeber/smultrontunga: Barnet bör vara hemma en vecka under penicillinbehandlingen.

Höstblåsor: Är en virusinfektion som kan ge blåsor i mun, kinder, på läpparna, tunga och gom. Barnet kan ha svårt att äta och kan få feber. Stanna hemma tills barnet kan äta som vanligt och är piggt.

Springmask: Stanna hemma tills behandling påbörjats.

Ögoninflammation: Stanna hemma så länge symtom finns.

Skabb: Stanna hemma under de dygn som behandlingen pågår. Förskolan bör informeras om att ditt barn har fått skabb. Då kan personal och föräldrar vara uppmärksamma på eventuella symtom.

Huvudlöss: Inga gnetter(=ägg) får finnas kvar. Obs! Glöm inte andra behandlingen, om läkemedlet kräver det.

Antibiotikabehandling: Stanna hemma tills barnet är feberfritt, har ett gott allmäntillstånd och tills behandlingen har pågått i minst två dygn. 

 

Så undviker du och ditt barn infektioner

  • Se till att regelbundet tvätta snuttefiltar och kramdjur som barnet tar med till förskolan.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna ofta – alltid efter toalettbesök och före måltider.