Det här är vi

Norrtälje Förskolor är ett aktiebolag som bildades 1 september 2007 och drivs av Annika Jakobsson och Lisen Sjögren.

Norrtälje Förskolor AB består av tre förskolor; Höjdhoppet, Växtriket och Gnistan som är belägna på Flygfältet och Kvisthamra.

Samtliga avdelningar är åldersindelade.

Vi inspireras av ett projektinriktat arbetssätt där barnen får utforska och lära sig nya saker tillsammans med andra. Detta arbetssätt möjliggör för barnen att bredda sina erfarenheter och utforska utifrån sina förutsättningar i ett socialt sammanhang. 

I detta arbetssätt är vår uppgift att utmana barnen och se till att de får nya verktyg för att komma vidare i sitt undersökande och kunskapsinhämtande.

För oss på Norrtälje Förskolor är skapande som lärprocess ett viktigt och väl använt verktyg där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen. Med hjälp av skapandet kan barnen använda sina erfarenheter till att skapa nya erfarenheter och kunskaper. 

Vi vill att alla barn som kommer till oss ska ha roligt och vi lyfter speciellt fram barnens inflytande över sin dag på förskolan.

Tack vare våra förskolors geografiska läge ser vi stora mångkulturella möjligheter som kan främja vårt arbete med alla människors lika värde.

Vi har ett nära samarbete med lärarhögskolorna i Stockholm, Uppsala och Gävle. Samtliga tre förskolor har utbildade handledare som fortlöpande tar emot lärarkandidater.

Lisen Sjögren

Ägare & Administratör

Annika Jakobsson

Ägare & Rektor

Johanna Egelin

Bitr. Rektor & Pedagogisk utvecklare