Ateljérista

Jag heter Annica P Mattsson och arbetar som ateljérista på Norrtälje Förskolor AB. 

Jag utbildade mig till ateljérista på Reggio Emilia institutet. I mitt arbete som ateljerista följer och utmanar jag pedagogernas och barnens skapande.

Jag vill inspirera till engagemang och kreativitet och tillsammans med pedagogerna arbeta för att skapa levande ateljéer på alla våra förskolor. En levande ateljé ska möjliggöra för en fantasi utan gränser.

Förutom mitt arbete som ateljérista så jobbar jag som barnskötare på Höjdhoppet som är en av våra tre förskolor.